Home > Copyright en disclaimer

Copyright en disclaimer

De teksten op deze website mogen vrij gebruikt worden mits bronvermelding Bron: www.hetvirtueleland.be - Centrum Agrarische Geschiedenis.

De originelen van vele items in de beeldbank worden bewaard door derden. De eigendomsrechten op dat beeldmateriaal rusten bij de vermelde instellingen.

Het beeldmateriaal bevat ook verweesde werken. Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft CAG er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS