Home > Over deze website

Over deze website

Het Virtuele Land is naast de organisatiewebsite van Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) ook een erfgoedbank. Het wil informatie verzamelen en aanbieden over de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, platteland en voeding.

Ten eerste is er de beeldbank waar er een selectie van reproducties, foto's, prentkaarten, machines... uit collecties van derden worden ontsloten. Onder themaverhalen worden bepaalde aspecten van ons erfgoed op een toegankelijke manier uitgelicht. Daarnaast worden er enkele onderzoeksinstrumenten aangeboden voor wie zelf aan de slag wil: een oriënterende bibliografie met een selectie van de beste boeken en artikels en een archiefgids met het overzicht van bewaarplaatsen van relevante documenten. Het biedt tevens een overzicht van collecties in België uitgebouwd rond de thema's landbouw en voeding.

Geografisch ligt de focus van de erfgoedbank op België en Nederland. Maar de voedselketen is een geglobaliseerde activiteit geworden, waardoor links met de rest van de wereld voor de hand liggen. Het zwaartepunt ligt op de negentiende en twintigste eeuw omdat systematische bronnen vóór die tijd zeldzaam zijn.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS