Home > Vacatures

Vacatures

Vacatures CAG

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is een kenniscentrum dat de ontwikkeling van landbouw, platteland en voeding sinds de tweede helft van de achttiende eeuw bestudeert en toegankelijk maakt voor een breder publiek. Dit cultureel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst. CAG is door de Vlaamse overheid erkend als expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed (het erfgoed van landbouw, platteland en voeding).

Er zijn momenteel geen vacatures voor CAG. 

Vacatures ICAG

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven is een jong onderzoekscentrum, opgericht in 2001. ICAG heeft tot doel lopend en nieuw wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, te stimuleren en lanceren inzake de geschiedenis van landbouw, platteland en voedingsketen in Vlaanderen (negentiende - twintigste eeuw) binnen de nationale en internationale context. Als trefpunt van specialisten uit meerdere wetenschapsdisciplines geeft ICAG de prioriteit aan comparatief multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek dat een nieuw licht werpt op de historische en recente, actuele mutaties op het platteland en in de voedselketen. Daarbij wordt de invloed van diverse variabelen bestudeerd, onder meer bodem, landschap, ruimtelijke inrichting, landbouwwetenschap en -techniek, demografie, economie, overheidsbeleid, publieke beeldvorming, ideologieën, sociale bewegingen enzovoort.

Er zijn momenteel geen vacatures voor ICAG.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS