Home > Werking > Basiswerking > Erfgoedbank en digitalisering

Erfgoedbank en digitalisering

Cover van het boek ‘Keuken-Recepten Marie Thumas Leuven’, © Richard de Cuber

De website www.hetvirtueleland.be vormt een belangrijk onderdeel in de basiswerking van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG). Het is onze organisatiewebsite en de erfgoedbank van landbouw, platteland en voeding in Vlaanderen en België vanaf 1750 tot nu.

Het Virtuele Land bewaart, valoriseert en ontsluit dit specifieke erfgoed digitaal voor het publiek en brengt de bewaarders van dit erfgoed in kaart. De erfgoedbank vormt de neerslag van een uitgebreide databank waarin de verzamelde gegevens via de basis- en projectwerking van CAG worden geregistreerd en bewaard. 

Men kan zich op Het Virtuele Land verdiepen in dit bijzonder rijke erfgoedveld via onder meer de beeldbank met duizenden vrij raadpleegbare digitale reproducties van foto’s, affiches, objecten, etc. De geschiedenis van landbouw, platteland en voeding wordt thematisch tot leven gebracht in het onderdeel verhalen. De rubriek collecties biedt een overzicht van de publiek toegankelijke collecties rond landbouw en voeding. De erfgoedbank is tot slot ook een instrument voor het starten van een onderzoek aan de hand van een uitgebreid overzicht van onderzoeksbronnen

Het werkveld wordt inhoudelijk ondersteund door de klankbordgroep 'Het Virtuele Land'. CAG werkt bovendien samen met diverse partners voor de digitale uitwisseling en duurzame ontsluiting van de verzamelde gegevens zoals Archiefbank Vlaanderen, Erfgoedplus, ErfgoedInzicht en Europeana. 

Foto: Cover van het boek ‘Keuken-Recepten Marie Thumas Leuven’ © Richard de Cuber

 

Voorbeeldprojecten

Europeana Food and Drink

Europeana Food and Drink

Inventarisatie Museum van de Belgische Brouwers

Inventarisatie Museum van de Belgische Brouwers

Doorlichting en herbestemming van het Gemeentelijk Landbouwmuseum Kemmel

Heuvelland, stropers

Binnen bij boeren, bakkers en brouwers

Binnen bij boeren, bakkers en brouwers

 

Contactpersoon

Diantha Osseweijer

Stafmedewerker Erfgoedbank en Digitalisering

Tel. +32 (0)16 32 35 62

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS