Wie houdt van de fermette?

De fermette is een uiting van plattelandscultuur die veel stof doet opwaaien. De plattelandsbeweging promoot deze woonvorm in de tweede helft van de twintigste eeuw omwille van de gezelligheid.

Modernistische elitearchitecten reageren met afkeer. Beide groepen waken over het 'landelijke schoon', maar interpreteren het begrip authenticiteit anders. Dit verhaal focust op de rol van de Boerenbondgroep.

Terug naar overzicht

 

Door Els De Vos, 2009

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS